Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stoparuv pruvodce po galaxii (dil 1. kapitola 12.)

9. 5. 2006
-----------------------------------------------------------------
                                                     12. kapitola

  Hlasitý randál hudebního guláše zaplavil kabinu Srdce ze zlata. Zafod lovil v pásmech
subéterických vln zprávy o sobě. Zacházet s rádiem nebylo zrovna snadné. Po celá léta se rádia
ovládala mačkáním knoflíků a laděním stanic. Potom s vyspělejší technikou přišly senzory -
stačilo lehce přejet prsty po panelu. V současné době nebylo zapotřebí nic jiného než mávnout
rukou v přibližném směru ladících prvků a doufat. Ušetřilo se tím samozřejmě spousta svalové
námahy, ale také to znamenalo, že člověk musel sedět k zbláznění klidně, pokud chtěl poslouchat
stále stejný program.
  Zafod mávl rukou. Zase jiná stanice. Znovu hudební guláš, ale tentokrát jen jako pozadí pro
zprávy. Byly vždycky přizpůsobeny rytmu hudby.
"  ""... a zpravodajství, které vám přinášíme v pásmu subéterických vln po celé Galaxii po celých"
"čtyřiadvacet hodin,"" zakdákal rozhlas. ""Tak tedy ahoj, všechny inteligentní formy života, ať jste"
kdekoliv..., ahoj i všichni ostatní, chce to jen pořádně prošejkrovat pár atomů, nic víc, kamarádi.
A hlavní novinka dnešního večera je ovšem senzační krádež nového prototypu lodi poháněné
nekonečnou nepravděpodobností, spáchaná kým jiným než prezidentem Galaxie Zafodem
Bíblbroxem! Otázka, kterou si všichni klademe, je... copak Velkému Z konečně přeskočilo?
Bíblbrox, muž, který vynalezl slavný Pangalaktický megacloumák, bývalý podvodník, jehož
Excentrica Gallumbits kdysi charakterizovala jako nejtřeskutější číslo od dob velkého třesku a
který byl nedávno již posedmé prohlášen Nejhůř oblečeným myslícím stvořením ve známém
vesmíru..., může snad tentokrát nějak vysvětlit své chování? Zeptali jsme se jeho soukromého
"mozkového specialisty Gaga Halfrunta..."""
"  Hudba zavířila a na chvíli umlkla. Ozval se další hlas, patrně Halfruntův. ""No, fíte, Zafod je"
"prostě takofá pšípad,"" ale dál se nedostal, protože kabinou prolétla elektrická tužka a proťala"
prostor před rádiem, citlivý na ovládání. Zafod se otočil a zaškaredíl se na Trillian. To ona hodila
tužku.
"  ""Hele, proč to děláš?"""
"  Trillian zaťukala prstem na obrazovku plnou čísel: ""Zrovna mě něco napadlo."""
"  ""Jo? A stojí to za to, abys kvůli tomu přerušila zpravodajský pořad o mně?"""
"  ""Slyšíš toho o sobě už tak dost."""
"  ""Potřebuju ujišťování. Oba to přece víme."""
"  ""Mohli bychom na chvíli nechat tvé ego stranou? Tohle je důležité."""
"  ""Jestli existuje něco důležitějšího než moje ego, dám to okamžitě chytit a zastřelit."" Znovu se"
na ni zaškaredil. Pak se zasmál.
"  ""Poslyš,"" řekla Trillian, ""nabrali jsme ty dva kluky..."""
"  ""Jaké dva kluky?"""
"  ""Ty dva kluky, co jsme nabrali."""
"  ""Joaha, ty dva kluky."""
"  ""Nabrali jsme je v sektoru ZZ9 plurál Z alfa."""
"  ""Jo?"" Zafod zamžikal."
"  ""Říká ti to něco?"" zeptala se tiše Trillian."
"  ""Mmmm. ZZ9 plurál Z alfa. ZZ9 plurál Z alfa?"""
"  ""No?"""
"  ""Ehm... co znamená to Z?"""
"  ""Které?"""
"  ""Kterékoliv."""
  Jedna z najobžížnějších věcí, s kterými se Trillian musela potýkat ve vztahu se Zafodem, bylo
naučit se rozlišovat, kdy předstírá hloupost, jen aby si ostatní přestali dávat pozor, kdy předstírá
hloupost prostě proto, že se neobtěžuje myslet a chce, aby to někdo udělal za něho, kdy předstírá
donebevolající hloupost, aby zakryl skutečnost, že vlastně nechápe, co se děje, a kdy je prostě
doopravdy hloupý. Tvrdilo se o něm, že je neuvěřitelně chytrý a určitě taky byl - ale ne pořád, což
mu zjevně dělalo starosti, a proto ta komedie. Raděj lidi mátl, než aby čelil jejich pohrdání. To
připadalo Trillian úplně ze všeho nejhloupější, ale už ji prostě přestalo bavit o tom diskutovat.
  S povzdechem nacvakala na obrazovku hvězdnou mapu, aby mu to tedy zjednodušila, ať už to
tak chtěl z jakýchkoli důvodů.
"  ""Tady,"" ukázala, ""přímo tady."""
"  ""Aha... nojo."""
"  ""No tak?"""
"  ""No tak co?"""
"  Jisté partie vnitřku její hlavy přímo řvaly na jiné partie vnitřku její hlavy. Řekla velmi klidně: ""V"
"tomhle sektoru jsi mě kdysi nabral."""
  Pohlédl na ni a hned zase zpět na obrazovku.
"  ""Aha, jo. No to mě tedy podrž. Měli jsme to přeci napálit přímo doprostřed mlhoviny Koňské"
"hlavy. Jak to, že jsme tady? To je jako nebýt nikde."""
  Přešla to bez odpovědi.
"  ""Nekonečná nepravděpodobnost,"" řekla trpělivě. ""Sám jsi mi to vysvětloval. Prolétáme každým"
"bodem ve vesmíru, vždyť přece víš."""
"  ""Nojo, to je ale strašná náhoda."""
"  ""To je."""
"  ""Nabrat někoho zrovna tady? Zrovna tady z celého vesmíru? To je přece jenom trochu..."
"tomuhle musím přijít na kloub. Počítač!"""
  Palubní počítač firmy Sirius Cybernetics, který ovládal celou loď a měl ji do poslední částice pod
kontrolou, se zapnul na komunikační modus.
"  ""Nazdárek!"" řekl vesele a součaně vyzvrátil nepatrnou stužku pásky se záznamem. Bylo na ní"
napsáno: Nazdárek!
"  ""Ach Bože,"" řekl Zafod. Pracoval s počítačem teprve krátce, ale už si ho stačil dokonale zhnusit."
  Počítač pokračoval s veselou drzostí, jako by prodával prací prášek.
"  ""Chci ti jen říct, že ať máš jakékoliv problémy, jsem tady od toho, abych ti je pomohl vyřešit."""
"  ""Nojo, nojo. Koukni, já si asi radši vezmu kus papíru."""
"  ""Zajisté."" Počítač současně vyplivl své sdělení do odpadkového koše. ""Chápu. Ale kdykoliv"
"budeš chtít..."""
"  ""Drž hubu!"" Zafod popadl tužku a posadil se vedle Trillian k řídícímu pultu."
"  ""No dobře,"" řekl počítač uraženým tónem a zabouchl řečový výstup."
  Zafod a Trillian se mořili s čísly, která před nimi tiše rozsvěcoval monitor nepravděpodobné
letové dráhy.
"  ""Dá se vypočítat nepravděpodobnost jejich záchrany z jejich hlediska?"" zeptal se Zafod."
"  ""Ano, ta je konstantní. Jedna ku dvěma na dvě stě sedmdesáti šesti tisící sedmi stou devátou."""
"  ""To je dobrý. To měli tedy hodně velkou kliku."""
"  ""To jo."""
"  ""Ale ve vztahu k tomu, co se právě dělo s námi, když je loď nabrala..."""
  Trillian nacvakala příslušná čísla. Jedna ku dvěma na nekonečno minus jedna. Iracionální číslo,
které má konvenční význam pouze ve fyzice nepravděpodobnosti.
"  Zafod hvízdl údivem. ""... to je tedy hodně nízká!"""
"  ""To ano,"" souhlasila Trillian a posměšně na něj pohlédla."
"  ""To je ovšem pořádná kláda nepravděpodobnosti k vysvětlování. Teď se musí v bilanci objevit"
"něco děsně nepravděpodobného, pokud to má všechno dohromady dát pěkně kulatou sumu."""
  Zafod načmáral pár čísel, pak je zase přeškrtl. Odhodil tužku.
"  ""Netopýří trus! Nemůžu na to přijít!"""
"  ""Hm?"""
  Zafod podrážděně srazil obě hlavy dohromady a zaskřípal zuby.
"  ""Tak dobře. Počítač!"""
  Řečové obvody znovu obživly.
"  ""No ahoj!"" řekly (proužek pásky). ""Chci ti jen čím dál tím víc zpříjemňovat život..."""
"  ""No dobře, tak sklapni a něco mi vypočítej."""
"  ""Zajisté,"" šveholil počítač. ""Chceš předpověď pravděpodobnosti založenou na..."""
"  ""Údajích o nepravděpodobnosti, jo."""
"  ""Prima. Mám pro tebe takovou zajímavůstku. Napadlo tě někdy, že v životě většiny lidí hrají"
"důležitou roli telefonní čísla?"""
  Po jedné ze Zafodových tváří přeběhl bolestný výraz a přešplhal na druhou.
"  ""Přeskočilo ti?"""
"  ""Ne, ale tobě přeskočí, až ti řeknu, že..."""
  Trillian zalapala po dechu. Zašmátrala po knoflících monitoru nepravděpodobné letové dráhy.
"  ""Telefonní číslo? Řekl ten krám opravdu telefonní číslo?"""
  Na obrazovce zazářila čísla.
  Počítač po zdvořilé pomlce pokračoval.
"  ""Zrovna jsem chtěl říct, že..."""
"  ""Neobtěžuj se, prosím."""
"  ""Hele, co je tohle?"" řekl Zafod."
"  ""To nevím; ale ti dva neznámí - jsou na cestě sem na můstek s tím zatraceným robotem."
"Můžeme se na ně podívat na monitoru?"""