Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stoparuv pruvodce po galaxii (dil 1. kapitola 17.)

9. 5. 2006
-----------------------------------------------------------------
                                                     17. kapitola

  Po značně roztřeseném startu do dne se Arthurova mysl začínala znovu skládat z úlomků
rozmetaných včerejším výbuchem. Objevil na lodi nutrimatický syntetizér nápojů, z něhož
vydobyl plastikový šálek tekutiny téměř úplně ale ne zcela naprosto nepodobné čaji. Automat
fungoval velmi zajímavě: po stisknutí knoflíku Pití přístroj provedl okamžitý, zato však velmi
podrobný průzkum chuťových buněk subjektu, spektroskopickou analýzu jeho metabolismu,
načež vyslal velmi slabé experimentální signály po nervových drahách až do chuťových center
mozku, aby zjistil, co by mu tak mohlo dělat dobře. Nikdo však neměl nejmenší tušení, proč to
všechno dělá, protože nakonec vždycky bez rozdílu vyprodukoval šálek tekutiny téměř úplně ale
ne zcela naprosto nepodobné čaji. Syntetizér zkonstruovala a vyrobila společnost Sirius
Cybernetics, o níž je známo, že její reklamační oddělení zabírá plochu všech hlavních pevnin na
prvních třech planetách ve sluneční soustavě Siria Tau.
  Arthur vypil tekutinu a zjistil, že je osvěžující. Letmo pohlédl na obrazovky a uviděl dalších
několik set kilometrů neplodné šedi ubíhající pod lodí. Tu ho napadlo vyslovit otázku, která ho
už chvíli trápila.
"  ""Je to bezpečné?"""
"  ""Magrathea je mrtvá už pět miliónů let,"" řekl Zafod. ""Jasně že je to bezpečné. I duchové se už"
"dávno usadili a mají rodiny."""
  V tu chvíli rozechvěl můstek podivný, nevysvětlitelný zvuk. Znělo to jako vzdálená fanfára -
dutý, pištivý, jakoby nehmotný zvuk. Následoval ho stejně dutý, pištivý a jakoby nehmotný hlas.
"Řekl: ""Buďte pozdraveni..."""
  Z mrtvé planety k nim někdo promlouval.
"  ""Počítač!"""
"  ""Ahoj, lidi!"""
"  ""Co zas u všech fotonů je tohle?"""
"  ""Ále, jenom nějaká pět miliónů let stará páska, kterou nám tu přehrávají."""
"  ""Cože? Nahrávka?"""
"  ""Pššt!"" okřikl ho Ford. ""Pokračuje to."""
  Hlas byl starý, zdvořilý, téměř okouzlující, ale nesl neomylný výhružný podtón.
"  ""To, co slyšíte, je pouhá nahrávka, protože momentálně není bohužel nikdo z nás přítomen,"""
"říkal neznámý hlas. ""Obchodní rada Magrathey vám děkuje za vaši ctěnou návštěvu..."""
"  ""Hlas dávné Magrathey!"" vykřikl nadšeně Zafod."
"  ""Nojo, nojo,"" odvětil Ford."
"  ""... ale lituje, protože planeta je obchodním partnerům dočasně uzavřena. Děkujeme vám. Pokud"
chcete nechat své jméno a adresu planety, kde je vás možno zastihnout, řekněte je laskavě, až
"uslyšíte signál."""
  Ozvalo se zabzučení a po něm následovalo ticho.
"  ""Chtějí se nás zbavit,"" pronesla Trillian nervózně. ""Co uděláme?"""
"  ""Je to jenom nahrávka,"" ujišťoval Zafod. ""Letíme dál. Počítač! Slyšels?"""
"  ""Jo,"" řekl počítač a kopl tam vyšší rychlost."
  Čekali.
  Asi za vteřinu se znovu ozvala fanfára a hlas.
"  ""Rádi bychom vás ujistili, že jakmile obnovíme obchodní činnost, otiskneme inzeráty ve všech"
módních časopisech a jejich barevných přílohách, a naši klienti si budou moct vybrat to nejlepší,
"co lze v současné geografii najít."" Výhružný podtón se přiostřil. ""Prozatím děkujeme našim"
"klientům za jejich laskavý zájem a jsme nuceni požádat je, aby opustili planetu. A to okamžitě."""
  Arthur se rozhlédl po nervózních výrazech svých společníků.
"  ""Snad bychom měli radši jít, co říkáte?"" navrhl."
"  ""Css! Není se absolutně čeho bát,"" řekl Zafod."
"  ""Tak proč jste všichni tak napnutí?"""
"  ""Prostě proto, že je to zajímá!"" osopil se na něj Zafod. ""Počítači! Začni sestupovat do atmosféry"
"a připrav se k přistání."""
  Fanfára byla tentokrát dost odbytá a hlas zněl zřetelně chladně.
"  ""Je nesmírně potěšující, že vaše nadšení pro naši planetu pokračuje v neztenčené míře. Proto"
bychom vás rádi ujistili, že naše řízené střely, které se právě blíží k vaší lodi, jsou součástí
speciálních služeb, jež poskytujeme všem našim horlivějším klientům, a jako drobnou pozornost
přidáváme nukleární hlavice. Těšíme se na vaše zakázky ve vašich příštích životech... Děkujeme
"vám."""
  Hlas zmlkl.
"  ""Ach,"" řekla Trillian."
"  ""Ehm...,"" řekl Arthur."
"  ""Tak co?"" řekl Ford."
"  ""Helejte,"" řekl Zafod, ""vtluču vám to už jednou do hlavy? Je to jen nahrávka pár miliónů let"
"stará. Netýká se nás, chápete?"""
"  ""A ty střely?"" namítla tiše Trillian."
"  ""Střely? Chceš mě rozesmát?"""
  Ford poklepal Zafodovi na rameno a ukázal na zadní obrazovku. Daleko pod nimi se jasně
rýsovaly dvě stříbrné šipky šplhající atmosférou vzůru k lodi. Střih na detail je ukázal ostře a jasně
- dvě nepříjemně skutečné rakety hřmící oblohou. Náhlost, s níž se objevily, byla šokující.
"  ""Řekl bych, že se nás velmi brzy týkat budou,"" poznamenal Ford."
  Zafod užasle zíral na rakety.
"  ""No to je báječný! Někdo zezdola se nás pokouší zabít!"""
"  ""Báječný...,"" řekl Arthur."
"  ""Nechápete, co to znamená?"""
"  ""Jistě. Znamená to, že umřeme."""
"  ""To jo, ale kromě toho?"""
"  ""Kromě toho?"""
"  ""... to znamená, že tu o něco jde."""
  Střely na obrazovce se každou vteřinou zvětšovaly. Mířily teď přímo na loď, takže bylo vidět
pouze špice nukleárních hlavic.
"  ""Jen tak mimochodem,"" ozvala se Trillian, ""co uděláme?"""
"  ""Zachováme prostě klid,"" odpověděl Zafod."
"  ""To je všechno?"" zařval Arthur."
"  ""Ne, uděláme samozřejmě taky... éé... úhybný manévr!"" vyhrkl Zafod, jehož náhle zachvátila"
"panika. ""Počítači! Jaký úhybný manévr je na skladě?"""
"  ""Ehm, bohužel žádný, mládenci,"" řekl počítač."
"  ""... nebo něco jako... éé...,"" vyblekotal Zafod."
"  ""Cosi totiž blokuje můj řídící systém,"" vysvětloval vesele počítač. ""Zásah za čtyřicet pět vteřin."
"Říkejte mi Eddie, jestli vás to uklidní."""
  Zafod se pokusil rozběhnout několika stejně důležitými směry současně.
"  ""Správně!"" řekl rozhodně. ""Éé... musíme přejít na ruční ovládání lodi."""
"  ""Umíš ji řídit?"" zeptal se Ford vlídně."
"  ""Ty snad jo?"""
"  ""Ne."""
"  ""Co ty, Trillian?"""
"  ""Taky ne."""
"  ""Fajn,"" uklidnil se Zafod. ""Společně to dokážeme."""
"  ""Já to taky neumím,"" řekl Arthur, který ucítil, že je načase, aby se i on začal prosazovat."
"  ""Myslel jsem si to,"" řekl Zafod a dodal: ""Počítači! Slyšíš? Chci plné ruční ovládání."""
"  ""Máš ho mít,"" odpověděl počítač."
  Několik velkých kontrolních panelů se odklopilo a vysunuly se klávesnice s ovládacími tlačítky,
přičemž posádku zasypaly kousky polystyrénu a kuličky zmuchlaného celofánu: kontrolky ještě
nikdo nepoužil.
  Zafod na ně zděšeně zíral.
"  ""Tak, Forde, plný zpětný chod, pravobok o deset stupňů. Nebo tak něco..."""
"  ""Hodně štěstí, mládenci,"" šveholil počítač. ""Zásah za třicet vteřin..."""
  Ford skočil k tlačítkům. Jen několik z nich mu něco říkalo, tak je stiskl. Loď se otřásla a zaječela
#NÁZEV?
tlačítek, loď se obrátila jako na obrtlíku a směřovala teď zpátky, odkud přiletěla, přímo proti
střelám. Ze stěny se vyfoukly vzduchové polštáře, právě v okamžiku, kdy na ně cestující dopadli.
Rozplácnuti silami setrvačnosti zápasili několik vteřin o dech a možnost pohybu. Zafod se zmítal
v maniakálním zoufalství, až se mu nakonec podařilo brutálně nakopnout jakousi páčku, která
tvořila součást ovládacího systému. Páčka s cvaknutím vyskočila. Loď se prudce stočila a vyrazila
vzhůru. Prudký pohyb mrštil posádkou přes celou kabinu. Fordův výtisk Stopařova průvodce
po Galaxii narazil do jiné části rídícího panelu, což současně způsobilo, že průvodce začal
vysvětlovat každému, kdo měl náladu poslouchat, jaké jsou nejlepší způsoby pašování antarských
papouščích žláz z Antaru (antarské papouščí žlázy napíchnuté na špejli jsou odpuzující, avšak
velmi vyhledávaná koktejlová pochoutka, za niž jsou někteří zazobaní pitomci ochotni zaplatit
obrovské sumy, jen aby udělali dojem na jiné zazobané pitomce), a že loď začala padat jako
kámen.

  Bylo to samozřejmě víceméně v této chvíli, kdy nadloktí jednoho z členů posádky utpělo
ošklivou pohmožděninu. Tuto skutečnost je třeba náležitě zdůraznit, neboť, jak už bylo řečeno,
jinak všichni uniknou bez nejmenšího zranění a smrtonosné nukleární střely loď nakonec
nezasáhnou. Naprosté bezpečí posádky je zajištěno.

"  ""Zásah za dvacet vteřin, mládenci...,"" informoval počítač."
"  ""Tak ksakru zapni ty zatracený motory!"" vyštěkl Zafod."
"  ""Jasná páka, hoši,"" řekl počítač. Motory s tichým hukotem naskočily, loď hladce vyrovnala pád"
a obrátila se opět přídí proti střelám.
  Počítač začal zpívat.
"  ""Když bouří kráčíš..., hlavu svou zpříma drž...,"" kňoural huhňavě."
  Zafod na něj zařval, ať proboha drží hubu, ale jeho hlas zanikl v řinkotu toho, co přirozeně
považovali za blížící se zkázu.
"  ""A nic se neobávej temnoty...!"" kvílel Eddie."
  Při vyrovnávání pádu se loď obrátila nohama vzhůru a všichni teď leželi na stropě, takže bylo
technicky nemožné, aby někdo dosáhl na řízení.
"  ""Až bouře pomine...,"" sentimentálně kňučel Eddie."
  Obrazovky ukazovaly dvě hrozivě velké střely neodvratně hřmící přímo na loď.
"  ""... a nebe zezlátne..."""
  Neuvěřitelně šťastnou shodou okolností však střely nestačily korigovat svou letovou dráhu podle
chaoticky se potácející lodi, a proletěly těsně pod ní.
"  ""A stříbrná skřivánší píseň se roznese po kraji... Zásah po korekci letové dráhy za patnáct vteřin,"
"mládenci... Proti větru kráčej..."""
  Ječící střely se obloukem otočily a pustily se opět do pronásledování lodi.
"  ""Tak tohle je konec."" Arthur nemohl odtrhnout oči od střel. ""Teď už je to docela jisté, že"
"umřeme, co?"""
"  ""Přestaň s tím pořád otravovat,"" houkl na něj Ford."
"  ""Vždyť je to pravda, nebo ne?"""
"  ""Je."""
"  ""Dál kráčej deštěm...,"" pěl Eddie."
  Arthur náhle dostal nápad. Vyškrábal se na nohy.
"  ""Proč vlastně někdo nezapne ten nepravděpodobnostní krám?"" otázal se. ""Na ten snad"
"dosáhneme."""
"  ""Šílíš?"" obořil se na něj Zafod. ""Bez patřičného naprogramování se může stát naprosto cokoliv."""
"  ""Vadí to tolik v téhle situaci?"" odsekl Arthur."
"  ""Ač tvé sny jsou rozváty a pošlapány...,"" zpíval Eddie."
  Arthur se vydrápal na jednu z úžasně elegantně tvarovaných proláklin v místě, kdy se stěna
spojovala se stropem.
"  ""Dál kráčej, kráčej dál, s nadějí v srdci hořící..."""
"  ""Můžete mi někdo říct, proč by neměl zapínat nepravděpodobnostní pohon?"" vyhrkla Trillian."
"  ""A nikdy nepůjdeš sám... zásah za pět vteřin, jsem rád, že jsem vás poznal, hoši,"
"spánembohem... A ni-kdy ne-pů-jdeš sám!"""
"  ""Povídám,"" zaječela Trillian, ""může mi někdo..."""
  Pak následovala omračující exploze rámusu a světla.